Milner in Dias v SU Warriors

Stroke Titty FC v Crystal Phallus

Madeline Milan v Brian Munich FC

Nuttinhim Forest v Pedoborough FC

Wrexham Bitches v Roffice FC

Vet FC v Paralympiakos

Bumhole FC v Roffice FC

Willy Hill FC v Madeline Milan

Wrexham Bitches v Nuttinhim Forest

SU Warriors v Stroke Titty FC