PSGee v Hop House 11

Hill FC v Joy Street FC

Kantefitmywillian FC v Mount Killians CF

PSGee v Hop House 11

Hop House 11 v Eagles FC

PSGee v Getlaced FC

Crystal Phallus v Finding Timo

PSGee v Pedoborough FC

Pedoborough FC v Hill FC

Getlaced FC v Joy Street FC