Marlboro Reds v Nuttinhim Forest

Bumhole FC v Nuttinhim Forest

Stroke Titty FC v Willy Hill FC

Futbolito v Make it Wayne on Them FC

Milner Ouvih v Spartak Belfield

Mona United FC v Dynamo Belfield

BSC Touching Young Boys v Stroke Titty FC

Finding Timo v Colonel Getafe FC

Vet FC v C.F. Giovanni Hash

BSC Touching Young Boys v Madeline Milan